Privacyverklaring

Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) respecteert uw privacy. Van Mossel draagt er zorg voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

VM Corp

Vragen of verzoeken

Als u vragen of verzoeken heeft over de privacyverklaring van Van Mossel kunt u contact opnemen met:

Van Mossel Automotive Group
Directeur Legal & Compliance
Jan Vestersstraat 1, 5145 MA Waalwijk
T: +31 416 82 07 41
E: privacy@vanmossel.nl