J A media IMG 3404

Onze verantwoordelijheid,

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als toonaangevende onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Duurzaam Ondernemen. Wij acteren actief op duurzaamheidsontwikkelingen binnen al werkgebieden.
Scroll
J A media IMG 3460

Gebaseerd op kwaliteit, operationele perfectie, duurzame financiële resultaten en klanttevredenheid

Voor mobiliteit, voor iedereen

Het familiebedrijf Van Mossel bestaat 75 jaar en is uitgegroeid tot het grootste autobedrijf van de Benelux. Als toonaangevende onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Duurzaam ondernemen. In het Duurzaamheidsverslag 2022 blikken we terug op de duurzaam bereikte resultaten van ons gedrag én kijken we vooruit naar de duurzame stappen die we de komende jaren gaan zetten. Als grootste automotivebedrijf van de Benelux acteert Van Mossel Automotive Group actief op duurzaamheidsontwikkelingen binnen al onze takken van sport.

Download Duurzaamheidsverslag

Onze duurzame ambities

Onze visie

Voor mobiliteit, voor iedereen. Deze slogan slaat op onze missie om voor zowel de particuliere als de zakelijke klant mobiliteitsoplossingen te bieden. Daarbij staat de klant altijd centraal. Duurzaamheid is een van onze kernwaarden. Deze is tweeledig: enerzijds streven we naar zoveel mogelijk duurzaamheid binnen onze eigen operationele activiteiten, anderzijds bieden we onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen.

Onze missie

Voor onze klanten willen we de mobiliteitspartner en -adviseur zijn die maatschappelijk betrokken is, een autoriteit op het gebied van mobiliteit en volledig op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving rond verduurzaming van wagenparken en wat daarmee samenhangt.

Kernwaarden

Klantgericht webp
Klantgericht

We adviseren over duurzame mobiliteitsoplossingen en bieden deze aan

MVO
MVO

We ondernemen vanuit de gedachte waarde te creëren voor mens, milieu en maatschappij

Eerlijk en open webp
Open en eerlijk

We communiceren jaarlijks transparant over onze duurzaamheidsambities en resultaten

Resultaatgericht webp
Verantwoordelijk

We nemen onze verantwoordelijkheid om onze eigen negatieve impact op het milieu te minimaliseren en onze positieve impact te maximaliseren

Samen gezond

People

Samen gezond

De mentale als wel de fysieke gezondheid van onze medewerkers gaan hand in hand met elkaar. Beide aspecten hebben invloed op het presteren van onze medewerkers en dus willen wij als Van Mossel bijdragen aan de ‘totale gezondheid’ van hen. Hiervoor worden principes en regels uit het personeelshandboek gehanteerd die zorgen voor een basisniveau. Daarnaast lopen er verschillende initiatieven. In maandelijkse overleggen wordt het verzuimpercentage besproken en worden redenen van verzuim in meer detail geanalyseerd. Daarnaast is in het voorjaar van 2022 het ‘Team Bijzondere Ondersteuning’ opgericht waar medewerkers zich kunnen melden als ze verzuim-, privé-, financiële- of werkgerelateerde problemen hebben en er niet meer uitkomen.

users Verzuimpercentage <5%
users ISO 45001 certificering in 2025
users 0 ongevallen leidend tot verzuim in 2025
Reduceren CO2

Planet

Reduceren van CO2-uitstoot

Als toonaangevende onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Duurzaam ondernemen. In het Duurzaamheidsverslag 2022 blikken we terug op de duurzaam bereikte resultaten van ons gedrag én kijken we vooruit naar de duurzame stappen die we de komende jaren gaan zetten. Als grootste automotivebedrijf van de Benelux acteert Van Mossel Automotive Group actief op duurzaamheidsontwikkelingen binnen al onze takken van sport.

globe europe africa Klimaatneutraliteit Scope 1 & 2 in 2030
globe europe africa Jaarlijks 10% toename groene stroom
globe europe africa 100% emissiearm wagenpark in 2030 (NL)
MVO 1

Profit

Emissiearme mobiliteit

Mobiliteit zorgt voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Enerzijds hebben wij als verkoopen leasebedrijf maar een beperkte invloed als het gaat om de milieuprestaties van auto’s. Anderzijds zijn wij ons bewust van onze eigen bijdrage die wij hebben vanuit onze adviserende en faciliterende rol. Door het vergroten en promoten van het aanbod aan emissiearme voertuigen kunnen wij de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen.

chart bar 50% van klantenwagenpark is emissiearm in 2030
chart bar 75% van nieuwe contracten is emissiearm in 2030
chart bar 50% van de omzet komt uit emissiearme voertuigen in 2030

MVO binnen Van Mossel Automotive Group

 

Van Mossel Automotive Group streeft ernaar de meest aanbevolen aanbieder te zijn van mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord. Gebaseerd op kwaliteit, operationele perfectie, duurzame financiële resultaten en klanttevredenheid. MVO speelt een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering.

Milieu
 • Mossel werkt actief aan energiebesparing o.a. door het gebruik van LED verlichting en bewegingssensoren.
 • Binnen verschillende bedrijfsonderdelen is aandacht voor het scheiden van afvalstromen en voor hergebruik van onderdelen.
 • Van Mossel heeft de certificering Erkend Duurzaam Plus.
 • De schadeherstelbedrijven van Van Mossel zijn ISO 14001 gecertificeerd en een aantal bedrijfsonderdelen beschikt over ISO9001, daarnaast neemt het Belgische carrosseriebedrijf deel aan Duurzaam Repareren. Het Nederlandse leasebedrijf ICLH beschikt over een bronzen medaille van Ecovadis.
Betrokken ondernemen

Mossel besteedt veel aandacht aan het welzijn van medewerkers door het bieden van goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven.

 • Het hoofdkantoor en logistiek centrum in Waalwijk heeft door de toepassing van duurzame installaties en voorzieningen het BREEAM-NL certificaat ‘very good’ ontvangen. 
 • Van Mossel communiceert transparant over haar ESG beleid en initiatieven.
 • Sponsoring en bijdragen aan goede doelen zit in ons DNA, we dragen o.a. bij aan EMMAUS, Villa Pardoes, Kika en Alpe d’Huzes.
Mobiliteitsoplossingen

Naast het verkopen, onderhouden en herstellen van personenauto’s en bedrijfswagens biedt Van Mossel verschillende vormen van dienstverlening, waarbij de link naar duurzaamheid kan worden gelegd:

 • Wagenparkscan en brandstof- / CO2 rapportage.
 • Bieden van ritregistratiesystemen die ook inzicht bieden in rijgedrag en verbruikcijfers.
 • Van Mossel Energie voor de infrastructuur voor elektrische voertuigen, zoals laadpalen, laadpassen en advisering.
 • Zakelijke fietslease die werkgevers kunnen aanbieden aan hun medewerkers.
 • Met Van Mossel Mobility kunnen werkgevers optimale flexibiliteit in mobiliteit bieden aan hun medewerkers waaronder OV, deelauto’s en deelfietsen.