Contact

Sponsoring

Van Mossel ondersteunt en stimuleert met sponsoring diverse evenementen en activiteiten.

Sponsoring bij Van Mossel Automotive Group

Al vanaf de eerste dag dat Eric Berkhof Autobedrijf Van Mossel heeft overgenomen, is sponsoring een belangrijke pijler van onze bedrijfsvoering. Zijn idee en visie hierachter is zodanig een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en om langdurige relaties aan te gaan met onze
klanten, relaties en medewerkers. Uitgangspunt van ons sponsoring beleid is dat deze een positieve bijdrage aan onze reputatie als bedrijf levert.

Ons sponsoring beleid rust op de volgende drie pijlers:

1. Sponsoring moet een bijdrage leveren aan onze focus:
kwaliteit – duurzaamheid – persoonlijk
2. Sponsoring moet passen bij onze kernwaarden:
klantgericht – gedrevenheid – transparant – onderscheidend vermogen
3. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met onze randvoorwaarden:
professioneel – samenwerking – operationele perfectie

Het aangaan van samenwerkingsverbanden en contracten, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het beoordelen van huidige en nieuwe projecten en aanvragen vindt plaats op basis van deze pijlers.

Sport sponsoring

In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van talenten. Dat doen we ook binnen onze Van Mossel Automotive Group. We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambitieuze mensen om zich verder te ontwikkelen. Maatschappelijk gezien willen wij door onze sponsoring graag sporters in de gelegenheid stellen om hun talenten volledig te benutten en de beste prestaties neer te zetten. Binnen sport sponsoring richten wij ons met name op voetbal, golf en op de paarden sport.

Cultuur sponsoring

Cultuur verruimt de blik op de samenleving. In de hedendaagse multiculturele samenleving toont Van Mossel Automotive Group haar betrokkenheid door middel van sponsoring van verschillende culturele initiatieven.

Maatschappelijk Verantwoord

Waarom sponsoren wij als Van Mossel Automotive Group Maatschappelijk Verantwoord ondernemen? Van Mossel Automotive Group heeft een brede blik op ontwikkelingen in de maatschappij omdat we er zelf middenin staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen wij door betrokken
te zijn met anderen en zorgvuldig om te gaan met het milieu.

Sponsorbeleid

Om tot sponsoring over te gaan, stelt Van Mossel Automotive Group een aantal voorwaarden voordat er een verbintenis gesloten wordt. Aanvragen voor sponsoring nemen we uitsluitend in behandeling indien voldaan wordt aan alle door ons gestelde voorwaarden.

De ontwikkeling en uitvoering van ons sponsoring beleid is ondergebracht bij de afdeling Marketing. Deze afdeling is het centrale aanspreekpunt voor sponsoring (aan)vragen en houdt zich onder andere bezig met:

• de vertaalslag van bedrijfsbeleid naar sponsoringbeleid;
• selectie en toetsing van samenwerkingspartners;
• adviseren en faciliteren van management bij de invulling en uitvoering van de sponsor- activiteiten.

Sponsor verzoeken

Voor sponsoring aanvragen hanteren wij de volgende procedure:

• sponsoring aanvragen worden ingediend bij de afdeling Marketing, voorzien van alle relevante gegevens;
• de aanvraag wordt door de afdeling Marketing geregistreerd en beoordeeld;
• aanvragen die na eerste beoordeling niet aan de criteria voldoen ontvangen zo spoedig mogelijk een afwijzing;
• over aanvragen die na eerste beoordeling voldoen aan de criteria brengt de afdeling Marketing een advies uit aan de directie, die binnen 1 week uitsluitsel geeft;
• is het oordeel van de directie positief, dan neemt de afdeling Marketing contact op met de aanvrager om de verdere gang van zaken te bespreken.

Denkt u aan alle voorwaarden voor sponsoring door Van Mossel Automotive Group te voldoen, dan kunt u uw verzoek indienen bij onze Marketing afdeling in Waalwijk. Adres en contactgegevens treft u hieronder aan.

Note: Van Mossel Automotive Group ontvangt dagelijks verzoeken tot sponsoring. Houdt er daarom rekening mee dat wij genoodzaakt zijn de individuele aanvragen -hoe goed de doelstellingen ook zijn- zeer kritisch te bekijken voordat we tot een eventuele sponsoring over kunnen gaan.

Van Mossel Shared Services

Marketing Afdeling/Directie
t.a.v. Afdeling Marketing
Jan Vestersstraat 1
5145 MA Waalwijk
E: [email protected]

Overzicht van onze sponsoring

Een aantal initiatieven die wij sponsoren treft u hier aan.

Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Van Mossel toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de instellingen ten alle tijden aanpassen via de link onderaan de pagina.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen